وب سایت شخصی علیرضا یونس زاده حقیقی

لینزوا ایتهراونوس شرانیز

کتاب ها

احساس و اندیشه
احساس و اندیشه

نام کتاب : احساس و اندیشه

شاعر : علیرضا یونس زاده حقیقی

صفحه آرا : محبوبه براهیمیان

طراح جلد : عظیمه زارع

تیراژ : 500جلد

قطع : رقعی

قیمت : 15000 تومان

تعداد صفحات : 192 صفحه

ناشر : انتشارات ارم شیراز

نوبت چاپ : اول

لیتوگرافی، چاپ و صحافی : دیجیتال مهر

شابک : 4-45-7897-600-978

مدیر مسئول انتشارات : دکتر مسعود صفار
قصه نارنج طلا
قصه نارنج طلا

نام کتاب : قصه نارنج طلا

نویسنده : علیرضا یونس زاده حقیقی

تصویرگر : فاطمه سالاری

گروه سنی : ب، ج

تیراژ : 1000 نسخه

مشخصات ظاهری : مصور

قیمت : 4000 تومان

تعداد صفحات : 12

ناشر : سخنوران

نوبت چاپ : اول

موضوع : افسانه ها و قصه ها

موضوع : Legends

شابک : 0-589-455-600-978
بی سلام، بی هیچ
بی سلام، بی هیچ

نام کتاب : بی سلام، بی هیچ

نویسنده : محمد طهوری راد، علیرضا یونس زاده حقیقی، پگاه اصفهانی

تصویرگر : فاطمه سالاری

گروه سنی : ب، ج

تیراژ : 1000 نسخه

مشخصات ظاهری : 96ص

قیمت : 35000 تومان

تعداد صفحات : 96

ناشر : گنجور

نوبت چاپ : اول - 1399

موضوع : شعر فارسی

موضوع : Persian Poetry

شابک : 8-58-7284-622-978
طلوع شعر آفتاب
طلوع شعر آفتاب

نام کتاب : طلوع شعر آفتاب

به اهتمام : علیرضا یونس زاده حقیقی

تصویرگر : فاطمه انتشاری

گروه سنی : ب، ج

تیراژ : 1000 نسخه

مشخصات ظاهری : 185ص

قیمت : 40000 تومان

تعداد صفحات : 185

ناشر : گنجور

نوبت چاپ : اول - 1399

موضوع : شعر

موضوع : Poetry

شابک : 2-21-7484-622-978
تکرار پائیز
تکرار پائیز

نام کتاب : تکرار پائیز

به اهتمام : زهرا اسفندیاری

مجموعه اشعار : علیرضا یونس زاده حقیقی

تیراژ : 1000 نسخه

مشخصات ظاهری : 208ص

قیمت : 38000 تومان

تعداد صفحات : 208

ناشر : گنجور

نوبت چاپ : اول - 1399

موضوع : مجموعه اشعار

موضوع : Persian Poetry Collection

شابک : 0-25-7284-622-978
پروفسور علی اصغر خدادوست
پروفسور علی اصغر خدادوست

نام کتاب : پروفسور علی اصغر خدادوست

پدید آورنده : علیرضا یونس زاده حقیقی

تیراژ : 500 نسخه

مشخصات ظاهری : 33ص

قیمت : 55000 تومان

تعداد صفحات : 33

ناشر : گنجور

نوبت چاپ : اول - 1400

موضوع : خدادوست، علی اصغر

موضوع : Ophthalmologists - Iran - 20 century - Biography

شابک : 6-62-7854-622-978
زیارت چشمان تو (مجموعه شعر شاعران)
زیارت چشمان تو (مجموعه شعر شاعران)

نام کتاب : زیارت چشمان تو (مجموعه شعر شاعران)

گردآوری : حسین وش

تیراژ : 500 نسخه

مشخصات ظاهری : 198ص

قیمت : 60000 تومان

تعداد صفحات : 198

ناشر : گنجور

نوبت چاپ : اول - 1400

موضوع : شعر فارسی - قرن 14 - مجموعه ها

موضوع : Persian poetry - 20th century - Collections

شابک : 2-44-7726-622-978
هیچ ناتمام (به کوشش حسین وش)
هیچ ناتمام (به کوشش حسین وش)

نام کتاب : هیچ ناتمام (به کوشش حسین وش)

گردآوری : حسین وش

تیراژ : 500 نسخه

مشخصات ظاهری : 154ص

قیمت : 150000 تومان

تعداد صفحات : 154

ناشر : گنجور

نوبت چاپ : اول - 1401

موضوع : شعر فارسی - قرن 14 - مجموعه ها

موضوع : Persian poetry - 20th century - Collections

شابک : 6-274-302-622-978
میکل آنژ پیکر تراش استاد مشهور جهان
میکل آنژ پیکر تراش استاد مشهور جهان

نام کتاب : میکل آنژ پیکر تراش استاد مشهور جهان

نویسنده : علیرضا یونس زاده حقیقی

تیراژ : 100 نسخه

مشخصات ظاهری : 91ص

قیمت : 100000 تومان

تعداد صفحات : 91

ناشر : گنجور

نوبت چاپ : اول - 1402

موضوع : هنرمندان - ایتالیا - سرگذشتنامه

موضوع : Artists - Italy - Biography

شابک : 7-561-302-622-978